Skip to content

ประวัติการส่งพวงหรีด ธันวาคม 2565

    โดย : ร้านพวงหรีด168 พร้อมให้บริการงานพวงหรีดทุกประเภท ครั้งนี้เราได้ทำการอัปเดตประวัติการจัดส่งพวงหรีด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยเป็นพวงหรีดสวย ๆ หลากหลายแบบส่วนหนึ่งจากการส่งทั้งหมดในเดือนนี้ ทีมงานขอบพระคุณลูกค้าทุก ๆ ท่านที่เข้ามาใช้บริการทางร้านค่ะ ทางร้านเราบริการด้วยใจเน้นเรื่องคุณภาพ และความสวยตรงปก พร้อมมีภาพถ่ายให้ตรวจสอบได้ค่ะ