รวม 10 รายชื่อวัดดังของไทย ที่ควรไปเยือนให้ได้สักครั้ง />

รวม 10 รายชื่อวัดดังของไทย ที่ควรไปเยือนให้ได้สักครั้ง

ประเทศไทยเราตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน มีการสร้างวัดเพื่อใช้ในการทำพิธีทางศาสนา ใช้เป็นพื้นที่ในการสอนหลักธรรมคำสอน ตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมากมาย ดังนั้นเราจึงมีวัดที่สวยงามและทรงคุณค่าอยู่นับไม่ถ้วน ในบทความนี้เราจึงได้คัดเอาวัดดัง ๆ ที่ควรไปเยือนให้ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตมาฝากกัน ใครสนใจที่ไหนก็ปักหมุดไปกันได้เลย

วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม หรือวัดอรุณเป็นหนึ่งในวัดโบราณที่ถูกสร้างในสมัยอยุธยา เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดมะกอ ต่อมีการจัดให้ปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า ‘วัดอรุณราชวราราม’ ซึ่งมีการอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่นี่ด้วย

หนึ่งในวัดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา https://www.wreath168.com/blog/วัดดังกรุงเทพ/#a

วัดอรุณ

ภาพจาก http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watarun.php

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีความสวยงาม จนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง โดยวัดนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาในอำเภอท่าม่วง ของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากวิวทิวทัศน์สวยงามซึ่งงล้อมรอบด้วยทุ่งนาแล้ว ยังมีความสำคัญกับพุทธศาสนนาเพราะประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และหลวงพ่อชินประทานพร ภายในวัด ทั้งยังประกอบด้วยอาคารและเจดีย์ ที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทย จีน และญี่ปุ่น เอาไว้อีกด้วย

วัดถ้ำเสือ

ภาพจาก https://ww2.kanchanaburi.go.th/travel_top/detail/7

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นวัดที่จัดอยู่ในพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกเนื่องจากเป็นสถานที่ซึ่งรวมจารึกตำราความรู้หลายแขนงเอาไว้ โดยเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2551 ทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และขึ้นทะเบียนจารึกโบราณวัตถุวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติอีกด้วย

พระนอนองค์ใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ https://www.wreath168.com/blog/วัดดังกรุงเทพ/#c

วัดโพธิ์

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นหนึ่งในวัดโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นวัดที่มีความสำคัญ และมีบทบาทในสมัยอยุธยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร ณ ยุคนั้น และยังเป็นที่พักของบรรดาสงฆ์อีกด้วย มีพระปรางค์ขนาดใหญ่ เจดีย์แปดเหลี่ยม วิหารที่ฐานชุกชี และสิ่งของสำคัญอีกหลายชิ้น

วัดมหาธาตุ

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผู้ทรงโปรดเกล้าฯ ภายในวัดมีอาคารสำคัญ และอาคารที่มีความวิจิตรงดงามเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย และต้องการดื่มด่ำไปกับเอกลักษณ์ของศิลปะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่างดี

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย https://www.wreath168.com/blog/วัดดังกรุงเทพ/#c

วัดพระแก้ว

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และมีงานประจำปีที่ผู้คนมักจะเดินทางไปอย่างแน่นขนัดในทุกปี มีจุดเด่นคือ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยตัวองค์เจดีย์เป็นทรงลังกาแบบศิลปะในสมัยสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วัดพระปฐมเจดีย์

ภาพจาก https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของหมู่บ้านทางแดง หมู่ที่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสวยงามโดดเด่นมองเห็นแต่ไกล โดยการสร้างเจดีย์บนภูเขาของผาซ่อนแก้ว มีการใช้เอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์ เครื่องประดับ ลูกปัด ลูกแก้ว กระเบื้องสี จำนวนมาก นำมาตกแต่งพื้นผิวของพระธาตุ และพื้นโดยรอบ ทั้งยังมีการซ่อนปริศนาธรรมเอาไว้ สำหรับผู้ที่มาเยือน

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่นเป็นวัดที่ได้รับความรู้จักไปทั่วโลก เนื่องจากสถาปัยกรรมและผลงานศิลปะมากมายที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นจากอาจารย์ศิลปะแห่งชาติของไทย โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตัววัดมีสีขาวล้วนทำให้มีความแปลกมากเมื่อเทียบกับวัดพุทธอื่น ๆ โดยส่วนมากในประเทศไทย 

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง ด้วยกำลังศรัทธาของประชาชน เป็นศิลปะแบบพม่าผสมศิลปะอันงดงามแบบล้านนา ปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน พระพุทธรูปปางประทานพร ที่ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตรสง่างาม ยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท ใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณวัดพระธาตุเขาน้อย ก็จะสามารถเห็นความงดงามของพระพุทธรูปได้

วัดพระธาตุเขาน้อย

ภาพจาก https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดศรีชุม

วัดศรีชุมอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญของไทย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ตั้งอยู่ใน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ถูกยกให้เป็นศาสนโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นสถานที่ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่อยู่ในมณฑป มีโบราณวัตถุที่โด่งดังและล้ำค่าอย่าง ‘จารึกวัดศรีชุม’ ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลาจารึกหลักที่ 2 ทำด้วยหินดินดาน มีลักษณะเป็นรูปใบเสมา โดยมีขนาดความกว้าง 67 เซนติเมตร สูง 275 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร 

รายละเอียดของศิลาชิ้นนี้ด้านที่หนึ่งจารึกอักษรไทยสุโขทัย มี 107 บรรทัด ในขณะที่ด้านที่สองมี 95 บรรทัด คาดการณ์ว่ามีอายุประมาณ ปี พุทธศักราช 1880 - 1910 พบครั้งแรกที่อุโมงค์วัดศรีชุมเมื่อประมาณปี พุทธศักราช 2430 ปัจจุบันมีการนำไปเก็บรักษา และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

วัดศรีชุม

ศาสนสถานสำคัญของชาวพุทธ ที่อยู่ใกล้ตัวจนเกือบหลงลืม