temple

กรุงเทพฯ 50 เขต

รายชื่อวัดที่ไปจัดส่งค่ะ สามารถสอบถามเพื่อความมั่นใจได้ค่ะ

วัดดิสานุการาม

วัดเทพศิรินทราวาส

วัดเทวีวรญาติ

วัดพระพิเรนทร์

วัดพลับพลาชัย

วัดมังกรกมลาวาส

วัดสระเกศ

วัดสิตาราม

วัดสุนทรธรรมทาน

วัดโสมนัสวิหาร

วัดคณิกาผล

วัดเทพากร

วัดเทพนารี

วัดน้อยนางหงษ์

วัดบวรมงคล

วัดบางพลัด

วัดบางยี่ขัน

วัดพระยาศิริไอยสวรรค์

วัดเพลง (บางพลัด)

วัดภคินีนาถ

วัดภาณุรังษี

วัดรวกบางบำหรุ

วัดวิมุตยาราม

วัดสามัคคีสุทธาวาส

วัดอมรคีรี

วัดอาวุธวิกสิตาราม

วัดคฤหบดี

วัดท่าข้าม

วัดธรรมคุณาราม

วัดบัวผัน

วัดบางกระดี่

วัดประชาบำรุง

วัดพรหมรังษี

วัดเลา

วัดสะแกงาม

วัดสุธรรมวดี

วัดแสมดำ

วัดหัวกระบือ

วัดกก

วัดกำแพง

วัดปุรณาวาส

วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส

วัดสุทธิจิตตาราม

วัดโกมุทพุทธรังสี

วัดจันทวงศาราม(กลาง)

วัดเทพลีลา

วัดพระไกรสีห์

วัดศรีบุญเรือง

วัดชัยมงคล

วัดชำนิหัตถการ

วัดดวงแข

วัดจักรวรรดิราชาวาส

วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยภูมิการาม

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดบพิตรพิมุข

วัดบำเพ็ญจีนพรต

วัดปทุมคงคา

วัดมงคลสมาคม

วัดสัมพันธวงศ์

พญาไท

วัดไผ่ตัน

วัดอภัยทายาราม

ธนบุรี

วัดจันทาราม

วัดดาวคนอง

วัดบางน้ำชน

วัดบางสะแกนอก

วัดบางสะแกใน

วัดบางไส้ไก่

วัดบุคคโล

วัดบุปผาราม

วัดประดิษฐาราม

วัดประยุรวงศาวาส

วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

วัดราชคฤห์

วัดราชวรินทร์

วัดเวฬุราชิณ

วัดสุทธาวาส

วัดหิรัญรูจี

วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

วัดใหม่ยายนุ้ย

วัดอินทาราม

วัดกระจับพินิจ

วัดกลางดาวคนอง

วัดกันตทาราราม

วัดกัลยาณมิตร

บางซื่อ

วัดทองสุทธาราม

วัดบางโพโอมาวาส

วัดประชาศรัทธาธรรม

วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

วัดมัชฌันติการาม

วัดเลียบราษฎร์บำรุง

วัดเวตวันธรรมาวาส

วัดสร้อยทอง

ยานนาวา

วัดคลองภูมิ

วัดคลองใหม่

วัดช่องนนทรี

วัดช่องลม

วัดดอกไม้

วัดด่าน

วัดทองบน

วัดปริวาศ

ตลิ่งชัน

วัดจำปา

วัดชัยพฤกษมาลา

วัดช่างเหล็ก

วัดตลิ่งชัน

วัดทอง

วัดทอง

วัดเทพพล

วัดน้อยใน

วัดประสาท

วัดปากน้ำฝั่งเหนือ

วัดพิกุล

วัดเพลง

วัดโพธิ์

วัดมณฑป

วัดมะกอก

วัดรัชฎาธิษฐาน

วัดเรไร

วัดศิริวัฒนาราม

วัดสมรโกฎิ

วัดสะพาน

วัดอินทราวาส

วัดกระจัง

วัดกระโจมทอง

วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (วัดทอง)

วัดเกาะ

วัดแก้ว

วัดไก่เตี้ย

ภาษีเจริญ

วัดคูหาสวรรค์

วัดโคนอน

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

วัดชัยฉิมพลี

วัดตะล่อม

วัดโตนด

วัดนก

วัดนวลนรดิศ

วัดนาคปรก

วัดนางชี

วัดนิมมานรดี

วัดบางแวก

วัดโบสถ์อินทรสารเพชร

วัดประดู่บางจาก

วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำฝั่งใต้

วัดเพลง

วัดมะพร้าวเตี้ย

วัดยางบางจาก

วัดรางบัว

วัดวิจิตรการนิมิตร

วัดอัปสรสวรรค์

วัดอ่างแก้ว

วัดกำแพง (บางแวก)

วัดกำแพง

ดอนเมือง

วัดคลองบ้านใหม่

วัดดอนเมือง

วัดเทพนิมิตต์

วัดพรหมรังษี

วัดเวฬุวนาราม

วัดสายอำพันธ์เอมสาร

วัดสีกัน

พระโขนง

วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร

วัดบุญรอดธรรมาราม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วัดวชิรธรรมสาธิต

พระนคร

วัดชนะสงคราม

วัดตรีทศเทพ

วัดปรินายก

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดมกุฏกษัตริยาราม

วัดมหรรณพาราม

วัดราชนัดดาราม

วัดสังเวชวิศยาราม

วัดสามพระยา

วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดใหม่อมตรส

วัดอินทรวิหาร

ราชเทวี

วัดดิสหงษาราม

วัดทัศนารุณสุนทริการาม

วัดพระยายัง

วัดอภัยทายาราม

บางกอกใหญ่

วัดเครือวัลย์

วัดเจ้ามูล

วัดดีดวด

วัดท่าพระ

วัดนาคกลาง

วัดประดู่ฉิมพลี

วัดประดู่ในทรงธรรม

วัดโมลีโลกยาราม

วัดราชสิทธาราม

วัดสังข์กระจาย

วัดหงส์รัตนาราม

วัดใหม่พิเรนทร์

วัดอรุณราชวราราม

บางคอแหลม

วัดจันทร์นอก

วัดจันทร์ใน

วัดไทร

วัดบางโคล่นอก

วัดไผ่เงินโชตนาราม

วัดราชสิงขร

วัดเรืองยศสุทธาราม

วัดลาดบัวขาว บางคอแหลม

วัดวรจรรยาวาส

วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

บึงกุ่ม

วัดนวลจันทร์

วัดบางเตย

วัดบุญศรีมุนีกรณ์

วัดพิชัย

วัดสุวรรณประสิทธิ์

สวนหลวง

วัดใต้

วัดทองใน

วัดบ้านทุ่ง

วัดปากบ่อ

วัดมหาบุศย์

วัดยาง

วัดขจรศิริ

วังทองหลาง

วัดบึงทองหลาง

วัดสามัคคีธรรม

ดุสิต

วัดจอมสุดาราม

วัดจันทรสโมสร

วัดธรรมาภิรตาราม

วัดน้อยนพคุณ

วัดประชาระบือธรรม

วัดประสาทบุญญาวาส

วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

วัดสุคันธาราม

วัดใหม่ทองเสน

วัดอัมพวัน

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

บางกอกน้อย

วัดเจ้าอาม

วัดฉิมทายกาวาส

วัดดงมูลเหล็ก

วัดดุสิดาราม

วัดนายโรง

วัดบางขุนนนท์

วัดบางบำหรุ

วัดบางเสาธง

วัดพระยาทำ

วัดเพลงวิปัสสนา

วัดโพธิ์เรียง

วัดภาวนาภิรตาราม

วัดมะลิ

วัดยางสุทธาราม

วัดรวกสุทธาราม

วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดละครทำ

วัดวิเศษการ

วัดศรีสุดาราม

วัดสีหไกรสร

วัดสุทธาวาส

วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณาราม

วัดใหม่

วัดอมรทายิการาม

วัดอมรินทราราม

วัดอัมพวา

วัดครุฑ

คลองเตย

วัดต้นไทรย์

วัดสะพาน

วัดคลองเตยนอก

วัดคลองเตยใน

ราษฎร์บูรณะ

วัดแจงร้อน

วัดบางปะกอก

วัดประเสริฐสุทธาวาส

วัดราษฎร์บูรณะ

วัดสน

วัดสมณานัมบริหาร

วัดสารอด

วัดเกียรติประดิษฐ์

จอมทอง

วัดไทร

วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง

วัดนางนอง

วัดบางขุนเทียนกลาง

วัดบางขุนเทียนนอก

วัดบางขุนเทียนใน

วัดบางประทุนนอก

วัดโพธิ์แก้ว

วัดโพธิทอง

วัดมงคลวราราม

วัดยายร่ม

วัดราชโอรสาราม

วัดศาลาครืน

วัดสิงห์

วัดสีสุก

วัดหนัง

วัดแก้วไพฑูรย์

หนองแขม

วัดทองเนียม

วัดไผ่เลี้ยง

วัดวงษ์ลาภาราม

วัดศรีนวล

วัดหนองแขม

วัดหลักสาม

วัดอุดมรังสี

ห้วยขวาง

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

วัดใหม่ช่องลม

วัดอุทัยธาราม

ลาดกระบัง

วัดบึงบัว

วัดปลูกศรัทธา

วัดปากบึง

วัดพลมานีย์

วัดราชโกษา

วัดลาดกระบัง

วัดลานบุญ

วัดสุทธาโภชน์

นนทบุรี

วัดกล้วย

วัดกลางบางซื่อ

วัดกำแพง

วัดขวัญเมือง

วัดเขมาภิรตาราม

วัดเขียน

วัดแคนอก

วัดแคใน

วัดแจ้งศิริสัมพันธ์

วัดเฉลิมพระเกียรติ

วัดชมภูเวก

วัดโชติการาม

วัดตำหนักใต้

วัดตึก

วัดโตนด

วัดโคนอน

วัดโคนอนมหาสวัสดิ์

วัดเชิงกระบือ

วัดตะเคียน

วัดโตนด

วัดบางเลนเจริญ

วัดโบสถ์บน

วัดปราสาท

วัดพิกุลทอง

วัดละมุดใน

วัดลุ่มคงคาราม

วัดศรีประวัติ

วัดศรีเรืองบุญ

วัดสนามนอก

วัดสนามใน

วัดส้มเกลี้ยง

วัดสุนทรธรรมิการาม

วัดหูช้าง

วัดอุทยาน

วัดไผ่เหลือง

วัดพระเงิน

วัดพิกุลเงิน

วัดราษฎร์ประคองธรรม

วัดส้มเกลี้ยง

วัดสวนแก้ว

วัดอินทร์ บางใหญ่

วัดเอนกดิษฐาราม

วัดตำหนักเหนือ

วัดท่าอิฐ

วัดบางบัวทอง

วัดบางพูดนอก

วัดบางพูดใน

วัดผาสุกมณีจักร

วัดสนามเหนือ

วัดสลักเหนือ

วัดสาลีโขภิตาราม

วัดบางบัวทอง

วัดบางไผ่

วัดบางแพรก

วัดบางรักใหญ่

วัดป่าเรไร

วัดไผ่เหลือง

วัดโมลี

วัดละหาร

วัดลาดปลาดุก

วัดลำโพ

วัดศรีเรืองบุญ

วัดส้มเกลี้ยง

สมุทรปราการ

วัดกลาง(กลางวรวิหาร)

วัดชัยมงคล

วัดด่านสำโรง

วัดไตรสามัคคี

วัดในสองวิหาร

วัดบางปิ้ง

วัดพิชัยสงคราม

วัดแพรกษา

วัดมหาวงษ

วัดคลองปลัดเปรียง

วัดบางโฉลงนอก

วัดบางโฉลงใน

วัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดหนามแดง

วัดคลองมอญ

วัดคลองสวน

วัดคู่สร้าง

วัดไตรมิตรวราราม

วัดพระสมุทรเจดีย์

สมุทรสาคร

วัดเจษฎาราม

วัดเทพธงชัย

วัดบ้านไร่เจริญผล

วัดโพธิ์แจ้

วัดบ้านไร่เจริญผล

วัดพันท้ายนรสิงห์

วัดบ้านโคก

ปทุมธานี

วัดสายไหม

วัดรังสิต