พวงหรีดวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

เชิญเลือกชมกันก่อนค่ะ

พวงหรีดวัดประยุรวงศาวาส บริการจัดส่งฟรีถึงศาลาวัดสวัสดีค่ะ พวงหรีดหลายประเภท หลากหลายราคา สวยโดดเด่นไม่แพ้กัน มีภาพให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบก่อน-หลังจัดส่งถึงวัดค่ะ เชื่อมั่น! เลือกใช้บริการจากเราค่ะ

พวงหรีดพัดลม พวงหรีดดอกไม้สด และพวงหรีดผ้า สวยตามแบบเชิญสั่งซื้อได้ค่ะ

หรีดดอกไม้สด 14

1,400 บาท 1,400 บาท

-0%

หรีดดอกไม้สด 9011

1,400 บาท 1,400 บาท

-0%

หรีดดอกไม้สด 9012

1,500 บาท 1,400 บาท

-7%

หรีดดอกไม้สด 9013

1,500 บาท 1,400 บาท

-7%

หรีดดอกไม้สด 9014

2,000 บาท 1,800 บาท

-10%

หรีดดอกไม้สด 9015

2,000 บาท 1,800 บาท

-10%

หรีดดอกไม้สด 9051

2,000 บาท 1,800 บาท

-10%

หรีดดอกไม้สด 9052

2,000 บาท 1,800 บาท

-10%

หรีดดอกไม้สด 9053

2,000 บาท 1,800 บาท

-10%

หรีดดอกไม้สด 9054

2,000 บาท 1,800 บาท

-10%

หรีดดอกไม้สด 9055

2,000 บาท 1,800 บาท

-10%

หรีดดอกไม้สด 9056

2,000 บาท 1,800 บาท

-10%

หรีดดอกไม้สด 9058

2,450 บาท 2,000 บาท

-18%

หรีดดอกไม้สด 9059

2,450 บาท 2,000 บาท

-18%

หรีดดอกไม้สด 9061

1,500 บาท 1,300 บาท

-13%

หรีดดอกไม้สด 9062

1,500 บาท 1,300 บาท

-13%

สั่งซื้อรวดเร็ว มั่นใจได้ตรวจสอบ

order

เลือกแบบพวงหรีดค่ะ

ชำระเงิน

ชำระค่าสินค้า โอนผ่านธนาคาร

รอรับภาพหลังส่ง

รอรับภาพก่อนและหลังจัดส่งถึงวัด

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

สถานที่ตั้ง : ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่ google : https://goo.gl/maps/eX1zqcTJS7vCZYhC7

โทรศัพท์ : 0-2465-7040

การเดินทาง : 

รถไฟฟ้าใต้ดิน : ไม่มีรถไฟฟ้าผ่าน

รถประจำทางสาธารณะ : สาย 21 วัดคู่สร้าง - จุฬาฯ , สาย 40 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร(สายใต้) - ตลาดลำสาลี(CNG) , สาย 40 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร(สายใต้) - ตลาดลำสาลี(CNG) , สาย 529 แสมดำ - ส.ขนส่งผู้โดยสาร(จตุจักร)(ปอ.34) , สาย 7 สมุทรสาคร - หัวลำโพง , สาย 85 วัดแจงร้อน - สถานนีรถไฟฟ้าหัวลำโพง

วัดประยุรวงศาวาส แต่เดิมนั้นชาวบ้านมักนิยมเรียกชื่อกันว่า วัดรั้วเหล็ก เพราะมีรั้วเหล็กล้อมเป็นกำแพงตอนหน้าของพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญด้านเหนือวัดไว้

 ภายในพระวิหารพระพุทธนาค มีหลวงพ่อพระพุทธนาคอันศักดิ์สิทธิ์ โดยพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย มีหน้าตักกว้าง 4.25 เมตร สูง 5.70 เมตร มีพระนามว่า “พระพุทธนาค” เป็นพระพุทธรูปโบราณสร้างเพื่อให้อยู่คู่กับพระศรีศากยมุนี พระประธานแห่งวัดสุทัศนเทพวราราม โดยพระพุทธรูปทั้งสองนี้ประกอบด้วยพุทธลักษณะสมัยสุโขทัยเหมือนกันค่ะ

โดยพระพุทธนาคได้รับอัญเชิญมาจากสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารวัดประยุรวงศาวาสแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2374 และภายในพระวิหารพระพุทธนาคยังเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุอีกด้วย

สำหรับภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานที่มีนามว่า พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา อันหมายถึง พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระศาสดาประเสริฐสุดโดยธรรม ซึ่งเป็นพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 โดยพระอุโบสถของวัดประยุรวงศาวาส ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2371 อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3

และสำหรับโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลม โดยมีเจดีย์เล็กเรียงรายล้อม 18 องค์

โดยสำหรับวัตถุหรือของมีค่าที่ถูกค้นพบในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ จะถูกนำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาในพุทธศึกษาและพุทธศิลป์ใหม่แก่ผู้คนที่ได้เข้ามาแวะมาสักการะในวัดแห่งนี้

ร้านพวงหรีดออนไลน์ ส่งตามเวลา ไม่ผิดศาลา ราคาไม่แพงยินดีให้บริการค่ะ วัดประยุรวงศาวาสเป็นอีกวัดหนึ่งในเขตธนบุรีที่ทางร้านเรามีการจัดส่งอยู่บ่อยๆ จัดส่งพวงหรีดฟรีค่ะ คุ้นเคยและรู้จักเส้นทางไปวัดเป็นอย่างดีเชิญสั่งซื้อค่ะ