Skip to content

พวงหรีดวัดตรีทศเทพ

พวงหรีดพร้อมจัดส่งฟรีค่ะ พวงหรีดวัดตรีทศเทพรวดเร็วราวกับซื้อร้านหน้าวัด มีพวงหรีดให้สามารถเลือกซื้อกันได้มากมาย ทุกพวงทำด้วยใจ ใส่ใจพิถีพิถัน ประณีตทุกขั้นตอนมีภาพให้ตรวจสอบก่อนและหลังจัดส่งถึงวัดค่ะ วางใจเลือกใช้บริการจากทางร้านฯได้นะคะ มีส่วนลดพวงหรีดทุกรายการ เชิญสั่งซื้อได้ค่ะ

มีจัดส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

พวงหรีดวัดตรีทศเทพ
นอกจากนี้ยังมีพวงหรีดประเภทอื่น ๆ คลิกเลือก พวงหรีดเสื่อ พวงหรีดของใช้ของกิน

พวงหรีดวัดตรีทศเทพวรวิหาร จัดส่งฟรี

สถานที่ตั้ง : ซอยบ้านพานถม แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่ google : https://goo.gl/maps/SY9c6DBs6bhxscVbA

โทรศัพท์ : 0-2282-4453

การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน : สายเฉลิมรัชมงคล MRT BLUE LINE (แต่จะต้องนั่งวินเข้าไปในวัดอีกต่อหนึ่ง)

รถประจำทางสาธารณะ : สาย 12 ห้วยขวาง – ปากคลองตลาด , สาย 49 หมอชิตใหม่ – หัวลำโพง , สาย 56 สะพานกรุงธน(วงกลม) – สะพานกรุงธน , สาย 56 สะพานกรุงธน(วงกลม) – สะพานกรุงธน , สาย 68 บางลำภู – สมุทรสาคร

วัดตรีทศเทพ

วัดตรีทศเทพ

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 167 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พระอารามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อน พ.ศ. 2405 ซึ่งเป็นปีสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร ผู้ริเริ่มสร้าง ตามประวัติกล่าวว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างขึ้นในที่ติดกับวังของพระองค์เองแต่การก่อสร้างวัดยังมิทันได้เริ่มดำเนินการใดๆ

นอกจากการแผ้วถางที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร ก็สิ้นพระชนม์เสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าฯให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ (พระเชษฐาร่วมมารดาเดี่ยวกับกรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร) รับเป็นแม่กองดำเนินการต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ ได้ทรงริเริ่มการก่อสร้าง โดยโปรดให้ทำการขุดคลองรอบ 4 ด้าน เป็นบริเวณวัด ทำรากฐานพระอุโบสถ รากฐานพระเจดีย์ รากฐานพระวิหาร และก่อกำแพงวัด แต่การก่อสร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ทรงสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับการก่อสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้น มาทรงดำเนินการต่อ ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระยาราชสงครามหรือพระยาเวียงใน เป็นแม่กองงานสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2410 พระอารามที่สร้างขึ้นใหม่นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามว่า “วัดตรีทศเทพ” มีความหมายว่า “เทพผู้ชายสามองค์ได้ร่วมกันสร้าง” คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชโอรสทั้งสอง (ตรี (สาม) + ทศ (ผู้ชาย) + เทพ)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯให้พระครูปลัดจุลานุนายก(คง) พระครูปลัดซ้าย ฐานานุกรมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ มาครองวัดตรีทศเทพเป็นรูปแรก ในการนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หอสวดมนต์ เพื่อทรงถวายที่วิสุงคามสีมา และถวายพระอารามแก่พระสงฆ์ด้วย

พระอุโบสถ เดิมเป็นพระอุโบสถขนาดย่อม และเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ชำรุดทรุดโทรมลง ดังนั้น เมื่อ พ.ศ. 2529 พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามทั้งหมด และได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเดิม ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2529 และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์

พระอุโบสถหลังใหม่มีขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 21 เมตร เป็นอาคารทรงไทยตรีมุข ก่ออิฐถือปูน ประดับหินอ่อนทั้งหลัง หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพระมหาพิชัยมงกุฎ ในรัชกาลที่ 4 ด้านทิศเหนือ ประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ด้านทิศใต้ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. และด้านทิศตะวันตก ประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ ส.ธ.


ขั้นตอนสั่งซื้อ

เลือกแบบพวงหรีด

โอน/เงินสด

ตรวจสอบภาพทุกขั้นตอน


พวงหรีดวัดตรีทศเทพ บริการด้วยใจค่ะ เราส่งถึงตรงเวลา มั่นใจได้หมดห่วงเรื่องการบริการ วัดในเขตพระนครเป็นวัดที่ทางร้านฯไปจัดส่งบ่อย และมีความชำนาญในเส้นทางเป็นอย่างดี คุ้นเคยกับทางวัดมาอย่างยาวนานค่ะ ร้านพวงหรีดเราใกล้วัดแห่งนี้ค่ะ